Estructura territorial

Sumar Galicia estructúrase, provisoriamente, en 20 comarcas que cubren todo o país.

Comarca da Coruña

Municipios: Arteixo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Sada

Comarca Terras de Compostela

Municipios: